Referat Generalforsamling 15.04.2018

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 30.06.2018

Referat Generalforsamling 05.05.2019

Referat Generalforsamling 16.08.2020

Referat Generalforsamling 30.05.2021

Referat Generalforsamling 21.05.2022

Referat Generalforsamling 23.05.2023

Referat Ekstraordinær og Ekstra Ekstraordinær Generalforsamling 13.01.2024

Referat Generalforsamling 20.04.2024

Bestyrelsens beretning for 2023